Skärmflyg

Sväva fritt i luften så länge du vill? Kurva upp mot himlen som en rovfågel? Hanga som en fiskmås? De fria fåglarna har inspirerat till flera olika typer av flygtekniker